Joop van Bergen
Merkebuorren 54
9241 GG Wijnjewoude, Nederland
Tel. 0516 – 48 19 64
E-mail: jevbergen@ziggo.nl

Opleiding: academie Minerva Groningen

Galerie de Wouden
Merkebuorren 54
9241 GG Wijnjewoude, Nederland
Tel. 0516 – 48 19 64
E-mail: info@joopvanbergen-beeldhouwer.nl

Geopend: op afspraak.